"Jeśli coś robisz to rób to dobrze."

Usługi

Nasze pole działania w obsłudze sieci HFC zaczyna się od stacji czołowej, a kończy na końcowym abonencie z uwzględnieniem projektowania.

Prace projektowe:

 • kompleksowe projekty sieci HFC – przy użyciu oprogramowania LODEDATA, AUTOCAD, MSOFFICE,GLOBEMA
 • projekty budowlane – szaf, przyłączy, kanalizacji teletechnicznej
 • projekty instalacji 230V na potrzeby zasilania urządzeń teletechnicznych
 • projekty dzierżawy kanalizacji teletechnicznej innych operatorów – ROI

Wykonawstwo:

 • HAEDEND, OTN, HUB – budowa ODF, okablowanie pod RF menagment i CMTS
 • sieć światłowodowa – budowa, rozbudowa i przebudowa traktów światłowodowych,
  uruchamianie ON, V-HUB, budowa FTTx, segmentacja ON, prace serwisowe
 • instalacje 230V na potrzeby zasilania urządzeń teletechnicznych
 • sieć dystrybucyjna – RF-budowa, rozbudowa, serwis – pełen outsourcing
 • sieć magistralna – pełen outsourcing
 • serwis abonencki – pełen outsourcing
 • instalacje abonenckie – pełen outsourcing
 • paszportyzacji sieci ,,Smallworld’’